Şcoala noastră asigură fiecărui elev o educaţie de calitate, în spirit european şi o instruire adecvată nevoilor personale, dezvoltându-i totodată capacităţile de adaptare şi orientare pentru a-şi găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare.

Ne raportăm mereu la valorile democraţiei formând competenţele necesare societăţii actuale, iar ţinta noastră este ca elevul SĂ ŞTIE, SĂ FACĂ, SĂ FIE.

Promovăm valorile autentice şi vizăm creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin formarea resursei umane şi printr-o comunicare eficientă între şcoală-elevi-părinţi.