Evaluare Națională 2023

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

  • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2022 – 2023 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.241/31.08.2022)
  • Calendar EN VIII 2023
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii dasei a VIII-a în anul scolar 2022-2023
Perioadă Eveniment
6 – 9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea natională
9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023 Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023 Matematica – probă scrisă
22 iunie 2023 Limba şi literatura materrtă – probă scrisă
28 iunie 2023 (până la ora 14:00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 — ora 12:00) Depunerea contestaţiilor
29 iunie — 4 iulie 2023 Soluţionarea contestaţiilor

Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.

Precizările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) privind structura subiectului pentru proba de Limba și literatura română (data adăugării: 8.03.2022)

Admitere 2023-2024

Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul școlar 2023-2024