Inclusă în proiectul bilateral franco-român

,,De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone”
,,O limbă străină vă deschide un drum în viaţă.
Două limbi străine vă deschid toate uşile din drum.”
(Frank Smith)

Ce este o secţie bilingvă francofonă ?

Secţia bilingvă francofonă se adresează tuturor elevilor de liceu şi are ca obiectiv dobândirea de competenţe cheie în limba franceză şi deschiderea europeană şi internaţională a acestora.

Cui se adresează ?

Secţia bilingvă francofonă se adresează elevilor care doresc să înveţe altfel limba franceză din clasa a IX-a la un profil uman la Colegiul Naţional ,,Unirea’’ din Braşov.

Particularităţi :

3h de franceză + 2h de limbă şi civilizaţie franceză pe săptămână pe grupe ;

1h de disciplină non lingvistică (geografie, istorie) în franceză pe săptămână ;

2h de Modul interdisciplinar / Proiect bilingv în cls. a XI-a ;

Predare diferită – un învăţământ care vizează dobândirea şi aprofundarea de competenţe în limba franceză ;

Profesori foarte bine pregătiţi ;

Utilizarea resurselor informatice moderne (metode franceze, manuale digitale) ;

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) modern : publicaţii franceze, cărţi didactice şi de literatură ;

Laborator de limbi străine echipat cu calculatoare şi SmartBoard ;

Pregătire excelentă pentru examenul internaţional de limba franceză DELF, nivelurile A2, B1, B2 si posibilitatea de a le susține la noi în școală în luna mai în fiecare an ;

Parteneriate cu şcoli francofone ;

Parteneriate cu Ambasada Franţei, Institutul Francez din Bucureşti, Alianţa franceză din Braşov ;

Modul interdiscilinar de proiect/ Proiectul Bilingv cls. a XI-a

Prezentare :

Un proiect interdisciplinar (cel puţin două discipline pe o temă aleasă de elevi în cls. A XI-a. Clasa lucrează la proiect în echipe de 4-5 elevi. Elevii se documentează şi realizează un produs final.

Competenţele dobândite :

Să se documenteze

Să facă rezumat şi sinteză de documente ;

Să argumenteze şi să susţină un punct de vedere ;

Să dobândească în limba franceză competenţe de nivel B2;

Să lucreze în echipă ;

Prezentarea proiectului cu ocazia Sărbătorii bilingvelor în faţa părinţilor, a celorlalte clase bilingve şi a comunităţii locale ;

Proba anticipată de bac francofon ;

Excelentă pregătire pentru examenele francofone internaţionale, cf. standardelor europene ;

Posibilitatea de a susţine examenul DELF la Colegiul Naţional ,,Unirea ‘’.

Finalităţi :

Bacalaureat francofon

Din 2008 Colegiul Naţional ,,Unirea’’ din Braşov face parte dintre liceele bilingve abilitate să organizeze bacalaureatul cu menţiunea bilingvă francofonă.

Prezentarea probelor de bac francofon:

Proba anticipată de bac francofon (la sfârşitul cls. a XI-a)

Proba de limba franceză (scris şi oral) nivel B2 din CECRL

Probă scrisă la o Disciplină Non Lingvistică în franceză

Menţiunea ,,Secţie bilingvă francofonă’’ înscrisă pe diploma de bacalaureat oferă posibilitatea de a urma studii universitare în Franţa sau în alte ţări francophone, şi în filierele francofone de elită din România.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul învăţământului bilingv din România :

Prof. Aurora Petrea

http://vizavi-edu.ro/

Schema parcursului bilingv francofon la C.N. Unirea

Cls a IX-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h Geografia Franței
Cls a X-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h Istoria Franței
Cls a XI-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

2h de Modul Interdisciplinar
1h DNL*în franceză
Cls a XII-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h DNL* în franceză

*Disciplina Non Lingvistica (Géographie, Istoire) cf. profilului uman

Pliant de prezentare secție bilingvă franceză

Articol – Proba anticipată

Statistica:

Proba anticipată a examenului de bacalaureat susținut de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale “Secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Bacalaureat bilingv francofon

Documente anexate