Despre noi

De la începutul anului 2010, Colegiul Naţional „UNIREA” s-a aliniat la standardul celorlalte licee de prestigiu din România şi în privinţa implicării părinţilor în susţinerea procesului instructiv-educativ din şcoală.

A fost infiinţată Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional Unirea – Braşov (APCNUB).

Ca organizaţie democratică, deschisă, legală, Asociaţia creează cadrul optim de
manifestare a preocupării părinţilor pentru educaţia pe care elevii o primesc
pe parcursul anilor petrecuţi la liceu. Fiecare părinte este chemat să se implice, să încerce să se informeze, să participe la dezbaterea problemelor, a provocărilor care apar, la luarea deciziilor, la o mai bună comunicare.

Foarte probabil, cea mai mare provocare este chiar noua Lege a Învăţământului, în vigoare de la inceputul anului 2011, care conferă elevilor statutul de „beneficiari primari” ai educaţiei, iar părinţilor – statutul de „beneficiari secundari” ai acesteia, enunţând, totodată, principiul participarii şi responsabilităţii părinţilor în ceea ce priveşte actul educaţional.

Învăţământul românesc încearcă să recupereze decalajul faţă de ţările mai avansate.

Asociaţia de Părinţi doreşte să iniţieze un dialog activ, constructiv între părinţi, elevi, profesori, pentru a ridica prestigiul Colegiului Naţional UNIREA în rândul celorlalte licee din Braşov şi din ţară.

Adeziune la Asociația de părinți a Colegiului Național ”Unirea” Brașov – Descarcă

Contract de sponsorizaredescarcă în format .pdfdescarcă în format .doc

Declarația 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Declarația 200 -Declarație privind veniturile realizate din România – destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil

Act constitutiv și statut

Certificat

Statutul asociaţiei de părinţi

Act adiţional la statutul asociaţiei de părinţi

Cont deschis la LIBRA INTERNET BANK sucursala BRASOV RO06 BREL 0002 0014 2710 0100

Contact

Adresa
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 43, sc. A, ap. 4

Persoane de contact
Monica Grapa

Legea educației

Documente anexate