În perioada ianuarie – mai 2015 şase elevi din clasa a IX-a B, ştiinţe ale naturii au reprezentat Colegiul Naţional „Unirea” la concursul naţional științific CHEMGENERATION – Eroii Viitorului, dezvoltat special pentru elevii de liceu. AlduleaPivaru Flavia, Szocs Denisa Mihaela, Penciu Alexandru Mădălin, Pripiş Cătălina Francesca, Cotan Luana şi Corbean Bogdan au dovedit spirit de observaţie, iniţiativă, creativitate şi, nu în ultimul rând, multă îndemânare.

Organizat sub forma unei competiții între liceele din țară, concursul şi-a propus să promoveze în rândul elevilor științe precum chimia și fizica prin activități de educație nonformală. Competiția Eroii Viitorului a evidențiat rolul inovațiilor științifice și s-a concentrat pe conceptul de sustenabilitate.

Echipa înscrisă în competiție sub numele Green and Smart a fost coordonată de prof. Doka Ciprian şi prof. Sabău Mirela şi a realizat o cercetare științifică pentru găsirea unei soluții inovatoare și sustenabile pentru rezolvarea unei probleme din comunitatea locală.

În acest sens, echipa Colegiului Naţional « Unirea » s-a orientat spre diminuarea consumului de energie electrică în școală.

Ţinând cont de poziționarea colegiului și de specificul zonei lipsite de vânturi puternice cercetarea s-a limitat la analiza implementării unui sistem fotovoltaic pe acoperișul clădirii.

În activitatea de documentare desfăşurată la Căsuța solară a Universităţii „Transilvania” Brașov şi la Institutul de Cercetare al aceleiaşi Universităţi , am aflat detalii cu privire la implementarea sistemului fotovoltaic în funcţie de dimensiunea şi orientarea acoperişului colegiului. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri am beneficiat de suport logistic din partea Universității „Transilvania” Brașov pentru argumentarea fiabilității investiției.

Doar prin folosirea de resurse inepuizabile şi nepoluante de energie putem păstra planeta curată.
Proiectul a fost clasat pe locul 15 din 44 de echipe participante.
Felicitări şi succes mai departe!

Prof. Doka Ciprian
Prof. Sabău Mirela