Regulamentul cenaclului literar „Alpha”

CENACLUL LITERAR „Alpha”

Regulament de funcţionare

1. Cenaclul literar al Colegiului Naţional “Unirea” poartă denumirea “Alpha” şi are caracter literar-artistic;
2. Cenaclul “Alpha” îşi propune să aibă caracterul unui salon literar prin faptul că, pe lângă promovarea creaţiei, prezintă în cadrul şedinţelor sale invitaţi de prestigiu din lumea culturală;
3. Cenaclul “Alpha” promovează în cadrul sedinţelor sale creaţie literară: poezie, proză, eseu;
4. În cadrul şedinţelor de cenaclu vor avea loc colocvii cu o tematică prestabilită ;
5. Întâlnirile de cenaclu au loc lunar sau bilunar având o durată de aproximativ două ore;
6. Cenaclul are drept ţintă descoperirea tinerelor talente din colegiul nostru, publicarea textelor reprezentative în revista şcolii;
7. Cenaclul este o activitate liberă, de reconfortare, cu deschidere  către membrii săi care pot propune şi susţine diverse activităţi literar-artistice;
8. Participarea la cenaclu este o acţiune benevolă.

 

Comitetul de organizare

  1. Cărăuşu Andra-clasa a XI-a B –preşedinte
  2. Bulmagă Alexandra a XI-a B –vicepreşedinte
  3. Steinesz Luiza a XI-a B – secretar

 

Activităţi propuse în anul şcolar 2013-2014

  • Lectura în şedinţe a creaţiilor literare ale elevilor unirişti;
  • Discutarea în manieră critică şi constructivă a creaţiilor;
  • Selectarea celor mai bune texte în vederea publicării lor în revista şcolii;
  • Întâlnirea cu scriitori;
  • Colaborarea cu alte cenacluri literare braşovene;
  • Vizionarea unor spectacole de teatru în vederea redactării unor cronici dramatice.

                                                                                               Prof. coordonator: Claudiu Horjea