Regulament de funcţionare

1. Cenaclul literar al Colegiului Naţional “Unirea” poartă denumirea “Alpha” şi are caracter literar-artistic;

2. Cenaclul “Alpha” îşi propune să aibă caracterul unui salon literar prin faptul că, pe lângă promovarea creaţiei, prezintă în cadrul şedinţelor sale invitaţi de prestigiu din lumea culturală;

3. Cenaclul “Alpha” promovează în cadrul sedinţelor sale creaţie literară: poezie, proză, eseu;

4. În cadrul şedinţelor de cenaclu vor avea loc colocvii cu o tematică prestabilită ;

5. Întâlnirile de cenaclu au loc lunar sau bilunar având o durată de aproximativ două ore;

6. Cenaclul are drept ţintă descoperirea tinerelor talente din colegiul nostru, publicarea textelor reprezentative în revista şcolii;

7. Cenaclul este o activitate liberă, de reconfortare, cu deschidere către membrii săi care pot propune şi susţine diverse activităţi literar-artistice;

8. Participarea la cenaclu este o acţiune benevolă.

Comitetul de organizare

Cărăuşu Andra-clasa a XI-a B –preşedinte

Bulmagă Alexandra a XI-a B –vicepreşedinte

Steinesz Luiza a XI-a B – secretar

Activităţi propuse în anul şcolar 2013-2014

Lectura în şedinţe a creaţiilor literare ale elevilor unirişti;

Discutarea în manieră critică şi constructivă a creaţiilor;

Selectarea celor mai bune texte în vederea publicării lor în revista şcolii;

Întâlnirea cu scriitori;

Colaborarea cu alte cenacluri literare braşovene;

Vizionarea unor spectacole de teatru în vederea redactării unor cronici dramatice.

Prof. coordonator: Claudiu Horjea