Rezultate – aici

Grafic diferențe – aici

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se realizează respectând precizările din ROFUIP și din Regulamentul Colegiului.

Art. 29. Elevii au dreptul să se transfere respectând legislaţia în vigoare.

Art. 30. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Unirea” Braşov

Art. 31.

a) Transferul în cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov se poate face doar dacă media la purtare a elevului a fost 10.00 și dacă sunt promovate examenele de diferență.

b) Transferul elevilor la Colegiului Naţional „Unirea” Braşov, se face într-o singură sesiune, înainte de începerea anului şcolar. Cererile se depun la secretariatul unităţii până în data de 15 august. Excepţiile se aprobă în Consiliul de Administraţie.

Art. 32. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară aelevului în termen de 5 zile calendaristice. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia şcolarăîn termen de 10 zile calendaristice. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei scolare de către şcoala la care s-a transferat.

Art. 33. Perioada de transfer este stabilită de Consiliul de administraţie şi se desfășoară înainte cu 2 săptămâni de începerea anului școlar. Nu se admite nicio derogare de la sesiunea de examene/ diferenţe pentru transfer.

Art. 34.

  1. a) În învăţământul liceal şi gimnazial, elevii se pot transfera la Colegiul Naţional „Unirea” Braşov dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  • media 10,00 la purtare în anul şcolar precedent dacă se realizează înainte de începerea anului şcolar;

– media anuală/semestrială este cel puțin egală cu ultima medie a clasei;

  1. b) În învăţământul liceal, candidații pot susține examenele de diferență dacă promovează cu minimum 7(şapte) un test la disciplinele profilului, din materia anului școlar anterior, după cum urmează:

– pentru profilul uman –  limba şi literatura română şi istorie

– pentru profilul real – matematică şi, la alegere, una din discipline: fizică, chimie, biologie, informatică.

  • Testul se va susține în data de 02 septembrie 2021 la ora 09:00.

 

– preluat din Regulamentul CN Unirea –

În tab-ul EXAMENE – Programe examene de diferenţă/Test de selecţie

Ultimele anunțuri

Abonați-vă la noutățile CN Unirea

Abonați-vă la știrile și noutățile CN Unirea