Copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, respectiv 1115 lei, pot beneficia de un tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 lei/ an școlar. Reprezentantul legal al familiei este rugat să transmită pe email: dasbv@dasbv.ro  solicitarea de a fi înscriși în acest program, urmând ca ulterior să fie îndrumați pentru completarea dosarului sau să se prezinte la sediul Direcției de asistență socială din str. Panselelor nr. 23.

Ultimele anunțuri

Abonați-vă la noutățile CN Unirea

Abonați-vă la știrile și noutățile CN Unirea