Consiliul elevilor

Membrii C.Ş.E.

FuncţiaNume şi prenume
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Departamentul de Relaţii Publice (PR)
Departamentul de activități sportive şi programe tineret
Departament de cultură, educaţie şi programe şcolare
Departamentul de activităţi şcolare şi extraşcolare
Avocatul elevului

 

Regulament C.Ş.E. standard

Statutul Elevilor