Secţia bilingvă franceză

SECŢIA BILINGVĂ FRANCEZĂ

inclusă în proiectul bilateral franco-român

 ,,De la învăţământul bilingv către filierele  universitare francofone”

,,O limbă străină vă deschide un drum în viaţă.

 Două limbi străine vă deschid toate uşile din drum.”

(Frank Smith)

 • Ce este o secţie bilingvă francofonă ?

Secţia bilingvă francofonă se adresează tuturor elevilor de liceu şi are ca obiectiv dobândirea de competenţe cheie în limba franceză şi deschiderea europeană şi internaţională a acestora.

 • Cui se adresează ?

Secţia bilingvă francofonă se adresează elevilor care doresc să înveţe altfel limba franceză din clasa a IX-a la un profil uman la Colegiul Naţional ,,Unirea’’ din Braşov.

 • Particularităţi :
 • 3h de franceză + 2h de limbă şi civilizaţie franceză pe săptămână pe  grupe ;
 • 1h de disciplină non lingvistică (geografie, istorie) în franceză pe săptămână ;
 • 2h de Modul interdisciplinar / Proiect bilingv în cls. a XI-a ;
 • Predare diferită – un învăţământ care vizează dobândirea şi aprofundarea de competenţe în limba franceză ;
 • Profesori foarte bine pregătiţi ;
 • Utilizarea resurselor informatice moderne (metode franceze, manuale digitale) ;
 • Centrul de Documentare şi Informare (CDI) modern : publicaţii franceze, cărţi didactice şi de literatură ;
 • Laborator de limbi străine echipat cu calculatoare şi SmartBoard ;
 • Pregătire excelentă pentru examenul internaţional de limba franceză DELF, nivelurile A2, B1, B2  si posibilitatea de a le susține la noi în școală în luna mai în fiecare an ;
 • Parteneriate cu şcoli francofone ;
 • Parteneriate cu Ambasada Franţei, Institutul Francez din Bucureşti, Alianţa franceză din Braşov ;

Modul interdiscilinar de proiect/ Proiectul Bilingv cls. a XI-a

 • Prezentare :

Un proiect interdisciplinar (cel puţin două discipline pe o temă aleasă de elevi în cls. A XI-a. Clasa lucrează la proiect în echipe de 4-5 elevi. Elevii se documentează şi realizează un produs final.

 • Competenţele dobândite :
 • Să se documenteze
 • Să facă rezumat şi sinteză de documente ;
 • Să argumenteze şi să susţină un punct de vedere ;
 • Să dobândească în limba franceză competenţe de nivel B2;
 • Să lucreze în echipă ;
 • Prezentarea proiectului cu ocazia Sărbătorii bilingvelor în faţa părinţilor, a celorlalte clase bilingve şi a comunităţii locale ;
 • Proba anticipată de bac francofon ;
 • Excelentă pregătire pentru examenele francofone internaţionale, cf. standardelor europene ;
 • Posibilitatea de a susţine examenul DELF la Colegiul Naţional ,,Unirea ‘’.
 • Finalităţi :

 

Bacalaureat francofon

Din 2008 Colegiul Naţional ,,Unirea’’ din Braşov face parte dintre liceele bilingve abilitate să organizeze bacalaureatul cu menţiunea bilingvă francofonă.

Prezentarea probelor de bac francofon:

 • Proba anticipată de bac francofon (la      sfârşitul cls. a XI-a)
 • Proba de limba franceză (scris şi oral)      nivel B2 din CECRL
 • Probă scrisă la o Disciplină Non      Lingvistică în franceză

Menţiunea ,,Secţie bilingvă francofonă’’ înscrisă pe diploma de bacalaureat oferă posibilitatea de a urma studii universitare în Franţa sau în alte ţări francophone, şi în filierele francofone de elită din România.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul învăţământului bilingv din România :

Prof. Aurora Petrea

http://vizavi-edu.ro/

Schema parcursului bilingv francofon la C.N. Unirea

Cls a IX-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h Geografia Franței
Cls a X-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h Istoria Franței
Cls a XI-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

2h de ModulInterDisciplinar 1h DNL*în franceză
Cls a XII-a

3h de Franceza

2h de Limba si   Civilizație

1h DNL* în   franceză

*Disciplina Non Lingvistica (Géografie, Istoire) cf. profilului uman

Pliant de prezentare secție bilingvă franceză

Articol – Proba anticipată – aici

Statistica:

Proba anticipată a examenului de bacalaureat susținut de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale “Secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Bacalaureat bilingv francofon