Întâlniri ale promoţiilor

LISTĂ CU ÎNTÂLNIRI ABSOLVENŢI  PROMOŢII ANTERIOARE PLANIFICATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

PROMOŢIA 1957 – la 60 de ani

PROMOŢIA 1966  – la 50 de ani