Începând cu semestrul II an şcolar 2019-2020 funcţionam doar în corpul de clădire B, corpul A fiind în reparaţii capitale. Din acest motiv cursurile se desfăşoară în două locații – corp de clădire B si corp de cladire str. Cocorului nr. 10.

Corp A + Corp B

 • 28 de săli de clasă
 • 3 laboratoare de informatică
 • Laborator de biologie
 • Laborator de fizică
 • Laborator de chimie
 • 2 cabinete laboratoare
 • 7 cabinete limbi
 • Cabinet de asistență psihopedagogică
 • Bibliotecă română
 • Centru de Documentare şi Informare (CDI)
 • Bibliotecă americană
 • Sală de sport
 • Sală de gimnastică
 • Cabinet medical
 • 10 grupuri sanitare
 • Atelier
 • Teren de sport