Communication – the human connection – is the key to personal and career success. — Paul J. Meyer.

Secția bilingvă în limba engleză se adresează elevilor care au deja competențele de bază pentru comunicarea în limba engleză. Admiterea se face în baza echivalării unui examen internațional (A2 sau B1) sau a susținerii probei de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv/ intensiv. Acest test are loc de obicei în luna mai a fiecărui an școlar.

Particularităţi :

3h de engleză + 2h de literatură engleză pe săptămână, în lucru pe grupe ;

1h de disciplină non lingvistică (geografie, istorie) în engleză pe săptămână (clasele a IX-a și a X-a;

1h cultură și civilizație engleză pe săptămână (clasele a XI-a și a XII-a)

Finalități:

Elaborarea unui Atestat de competență lingvistică, cu o temă de cultură și civilizație, obținut la finalul clasei a XII-a prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită doar de absolvenții unităților de învățământ liceal, secțiile bilingv și intensiv. Metodologia se poate consulta aici .

Alte informații:

Din 2018 Colegiul Naţional ,,Unirea’’ din Braşov este centru autorizat de pregătire și examinare Cambridge, organizând cel puțin 2 sesiuni pe an.

Anual, elevii și profesorii catedrei de limba engleză publică Revista și Cartea în limba engleză, The 700’s Food for Thought. Toate edițiile, împreună cu alte informații, pot fi consultate online pe website-ul dedicat limbii engleze 700s Food for Thought.

Cambridge English Preparation Centre Certificate_2023-2024 DIPLOMA KOALA SCOALA_Colegiul National UNIREA, BRASOV