ANUNȚ TRANSFERURI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024 – 2025

Cererile de transfer se pot depune la secretariatul colegiului numai în perioada 26 – 29 august 2024, între orele 9:00 – 15:00.

Lista cu locurile disponibile și ultima medie pe clasă este accesibilă la link-ul anterior.

Documente necesare:

  • cerere de solicitare transfer pe care o puteți descărca de AICI (completată de părinții elevilor în situația în care aceștia sunt minori).
  • adeverință eliberată de unitatea școlară în care sunt înscriși, în care să se menționeze specializarea, media generală cu care au absolvit anul școlar 2023- 2024 și media la purtare sau foaia matricolă.
  • copie nelegalizată după certificatul de naștere și copie după cartea de identitate ale elevului.

Examenul de transfer se va susține în perioada 2 – 6 septembrie 2024, conform calendarului care va fi publicat pe site-ul școlii după încheierea perioadei de depunere a cererilor de transfer.

În învăţământul liceal locurile libere se ocupă prin promovarea unui test de selecție la limba română și istorie (pentru profilul uman), respectiv matematică și o disciplină la alegere dintre chimie, fizică, biologie, informatică (pentru profilul real), promovate cu minim 5, media 7.

În data de 2 septembrie 2024, ora 09:00, se va suține testul de selecție pentru elevii admiși la transfer pentru anul școlar 2024-2025 ciclul liceal. Elevii care promovează testul de selecție vor susține în continuare examenele de diferențe corespunzătoare profilului solicitat în perioada 3 – 6 septembrie. (Discipline_diferențe)

NOTĂ: Menționăm că transferul elevilor în Colegiul Național „Unirea” se va face respectând  ART. 33 din ROF alin. a și b, c și d (se poate verifica conținutul articolului pe site-ul cnunirea.ro la secțiunea – Documente).

Programe școlare

Ultimele anunțuri

Abonați-vă la noutățile CN Unirea

Abonați-vă la știrile și noutățile CN Unirea