2017

 

15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE

„Poporul care își  reneagă geniile este un popor pierdut!”, spunea, într-un interviu, maestrul Dan Puric. 15 ianuarie 2017 a fost una dintre acele zile de înălțare din adânca prăpastie în care am căzut. Suntem victime ale unei cufundări temeinice într-un hău cultural, din care ne vom ridica doar ocrotindu-ne valorile naționale. „Îmi trăiesc țara, iar ea, la rândul ei, trăiește prin noi”. În acea zi, ne-am trăit țara, ne-am trăit Eminescul, iar el, la rândul său, a trăit prin noi. Mihai Robea spunea „Vom trăi atâta timp cât îl apărăm pe Eminescu!”. Evenimentul dedicat poetului național de către Colegiul Național „Unirea” Brașov, la inițiativa doamnei profesoare Șosu Maria Cecilia, nu a fost doar reînvierea poetică a lui Mihai Eminescu, a fost O REDUTĂ pentru apărarea sa de vrăjmașii săi, ai poporului său, ai limbii sale, ai tuturor românilor.

Îi mulțumesc Colegiului Național „Unirea”, cu precădere doamnei profesoare Șoșu Maria Cecilia, pentru recrutarea mea în lupta pentru Eminescu, pentru patrie! Vă mulțumesc, iubiți colegi, pentru glorie!

Nu pot încheia aceste rânduri altfel decât salutându-vă într-o marcă eminesciană: „Sus nația!”

Andrei TODERAȘ

Clasa a XI-a D

AMINTIRI …  LA O CEAȘCĂ DE CEAI

20 ianuarie 2017  COLEGIUL NAȚIONAL ”UNIREA” – BRAȘOV

”Fiecare  nouă ceașcă de ceai are propria individualitate… are o poveste de spus, care e numai și numai a ei… ”  (Okakura Kakuzo,  Cartea Ceaiului)

Urme de lumină – prof. Maria Ceclia Șoșu

Absolvent al Liceului ”Unirea” Brașov, ADRIAN MUNTEANU s-a născut în Șcheii Brașovului, cel mai pitoresc cartier al orașului, acolo unde se află Muzeul Primei Școli Românești și unde Diaconul Coresi a tipărit primele cărți în limba română.

Este poet și actor cu peste 20 de premii naționale de interpretare. În ultimii 25 de ani a fost redactor la Societatea Română de Radiodifuziune și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

În volum a debutat între anii 1999-2002 cu trei cărți de basme în versuri, cuprinzând 365 de povești originale.

La Brașov de Ziua internațională a poeziei – 21 martie 2017