2011

Uniunea Europeană sărbatoreşte ziua limbilor străine pe data de 26 septembrie. Evenimentul doreşte să scoată în evidenţă diveristatea lingvistică a Uniunii, unde există 23 de limbi oficiale şi 40 regionale şi minoritare.

Colegiul nostru s-a mândrit să  celebreze această zi  nu doar pentru că este un liceu preponderent umanist, ci şi pentru că se studiază atât în regim intensiv şi bilingv limbi europene: spaniolă, franceză, engleză, italiană.

Elevii claselor 10C (bilingv franceză) si 11E (intensiv spaniolă) sub îndrumarea d-nei prof. Gabriela Croitoru, împreună  cu sprijinul şi încurajarea doamnelor profesoare Luminiţa Alexe şi Astrid Mănoiu,  au organizat un mic spectacol lingvistic. În Sala Festivă s-a dat startul  cu prezentarea unui proiect în franceză şi spaniolă cu titlul “Monuments de Paris et Madrid/Monumentos de Paris y Madrid”, apoi elevii clasei de franceză şi de spaniolă (îmbracaţi în culorile  steagurilor celor două ţări) şi-au dat mâna formând un pod al prieteniei chiar în faţa colegiului. În final, pe alea din faţa liceului s-au auzit pe parcursul câtorva minute limbi precum: engleză, poloneză, germană, rusă, maghiară, spaniolă, italiană, portugheză, franceză şi română. Diversitatea, ideile distincte şi ingenioase, dar şi plăcerea pentru limbile pe care am ales să le studiem, au fost cheia acestui spectacol reuşit.

Anul acesta evenimentul s-a încheiat, dar noi vom continua să  studiem limbile europene. Îi aşteptăm şi anul viitor pe colegii noştri din “Unirea” pentru a continua tradiţia sărbătoririi acestei zile!

Ioana Puiu

Clasa a XI-a E, matematică-informatică,

intensiv spaniolă

[nggallery id=14]

Diario de un viaje de “Teatro”  

Las líneas que se leerán a continuación han sido escritas por los estudiantes integrantes del grupo de teatro de español del Colegio Nacional “Unirea”, los cuales participaron en el Festival Nacional de Teatro de Bucarest (25-26.02). Ellos han sido los verdaderos protagonistas de este evento y se merecen estas líneas.

Como profesor responsable de la obra de teatro sólo me queda decir que este grupo me ha dado enormes alegrías y los premios ganados han sido trabajados a fondo por todos ellos. En cualquier caso, no sólo es alegría la que me embarga cuando pienso en el teatro con los estudiantes, sino también orgullo por trabajar con este grupo que ha estado a la altura de las mejores obras e interpretaciones. Y este orgullo se extiende, además, al ver el comportamiento tanto profesional como humano que han tenido en todo momento y en todo lugar durante nuestro viaje a Bucarest. Por otra parte, les estoy enormemente agradecido también por aceptar de tan buen grado todas las indicaciones que les he ido dando y, principalmente, por aceptar ensayar y representar una obra tan arriesgada como la que decidimos hacer ya que, al ser una obra ideada del que escribe, sin ser escritor, siempre surgen las lógicas dudas de cómo el público va a reaccionar.

Antes de dar paso a los estudiantes, quisiera dar las gracias a la dirección del colegio por las facilidades que nos ha dado en la realización de la obra, especialmente por el medio de transporte que ha podido gestionar y que nos ha facilitado mucho las cosas.

Por otra parte también hay que dar las gracias al Prof. Dimeny por su trabajo desinteresado en la pintura del retablo y que tantos halagos (merecidísimos, por descontado) ha recibido por todo el mundo (los primeros nosotros mismos).

Lean, por tanto, las impresiones de mis estudiantes, de los protagonistas.

José Luis Vega Encabo

Premios obtenidos:

  • Mejor producción
  • Mejor director

DIA 1

El viaje a Bucarest se hizo lleno de alegría (aunque sabíamos que nos estaba esperando una competición muy dura con las otras ciudades), de nervios constructivos e impaciencia.

Tres horas de camino han sido suficientes, ni mucho ni poco, lo normal a Bucarest desde Brasov.

En los ensayos nos asustamos por la cantidad de problemas técnicos que tuvimos, aunque por la noche disfrutamos de las compras compulsivas.

DIA 2

La obra tuvo un gran éxito para el público, que cantaba fragmentos de nuestros romances. Después de nuestra representación nos entretuvimos con las representaciones de los otros liceos.

En el bar, por la noche, pudimos notar la diferencia entre las relaciones de los alumnos y profesores españoles y los rumanos, que son mucho más abiertas a lo nuevo y más comunicativas.

DIA 3

Nos despertamos con la seguridad de que íbamos a ganar uno de los primeros premios, pero acabamos decepcionados una vez más.

Por otra parte, hubo gente que nos dijo que no sabía que en Brasov había tanta fuerza, ni que se hablaba tan bien el español.

También recibimos felicitaciones por el modo de creación de la obra, por lo que nos hicieron sentir orgullosos de nuestro profesor coordinador José Luis Vega Encabo.

Teniendo en cuenta lo antes dicho podemos concluir que el viaje ha sido una de las experiencias más bonitas y  constructivas del colegio.

Firmado:

Aldea Roxana

Banciu Ana Maria

Basa George

Barbu Andreea

Chis Corina

Culea Andreea

Marian Oana

Suteu Adina

Jurnalul unei căl‌‌‌ătorii de teatru 

Rândurile cu care vă veţi putea delecta în continuare au fost scrise de elevii trupei de teatru spaniol de la Colegiul Naţional “Unirea”, care au participat la Festivalul Naţional de Teatru în limba spaniolă, în Bucureşti, în zilele de 25 şi 26 februarie. Ei au fost adevăraţii protagonişti ai evenimentului şi merită să le fie dedicate aceste gânduri.

Ca profesor coordonator al piesei de teatru, pot spune că aceasta mi-a adus multe satisfacţii, iar premiile câştigate sunt rezultatul binemeritat al muncii lor. Nu numai sentimentul bucuriei mă cuprinde când mă gândesc la pregãtirea piesei cu elevii, ci şi mândria de a fi lucrat cu aceştia, cu trupa care s-a dovedit a avea una din cele mai bune interpretări. Elevii au avut un comportament exemplar pe toată durata călătoriei la Bucureşti, fapt care îmi accentuează sentimentul de mândrie. Pe de altă parte, le sunt recunoscător şi pentru faptul că au acceptat cu uşurinţă toate indicaţiile pe care li le-am dat şi, în special, pentru că au fost de acord să pună în scenă o piesă atât de indrăzneaţă, deoarece, fiind o piesă pe care am conceput-o din viziunea unui scriitor neconsacrat, reacţia publicului putea fi surprinzătoare.

Înainte de a da cuvântul elevilor, aş vrea să mulţumesc direcţiunii colegiului pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în vederea realizării piesei de teatru şi a transportului, lucruri care ne-au uşurat cu mult situaţia. De asemenea, doresc să-i mulţumesc şi domnului profesor Dimeny pentru munca sa dezinteresată depusă în realizarea pliantului, care a primit multe laude de la toată lumea.

În continuare, citiţi impresiile elevilor mei, protagoniştii.

José Luis Vega Encabo

Premii obţinute:

  • Premiul pentru Cea mai buna producţie
  • Premiul pentru Cel mai bun regizor

ZIUA 1 :

Călătoria spre Bucureşti a fost plină de veselie (deşi ştiam că ne aştepta o competiţie foarte dură cu celelalte oraşe), emoţii constructive şi nerăbdare. Trei ore ne-au fost suficiente pentru a străbate drumul de la Braşov la Bucureşti.

În timpul repetiţiilor ne-au speriat problemele tehnice pe care le-am avut, dar seara ne-am bucurat de “plăcerile” oferite de cumpărături.

ZIUA 2 :

Piesa de teatru a avut un mare succes la public, care cânta refrenele cântecelor noastre.

După prezentarea piesei noastre, ne-am delectat cu piesele celorlalte licee.

În bar, seara, am avut ocazia să observăm diferenţa dintre relaţia existentă între elevii şi profesorii români şi spanioli, care sunt mult mai deschişi la nou şi mult mai comunicativi.

ZIUA 3 :

Ne-am trezit siguri pe noi că vom câştiga unul din primele premii, dar am fost dezamăgiţi încă o dată.

Pe de altă parte, au existat persoane care au afirmat că nu ştiau că în Braşov se vorbeşte limba spaniolă atât de bine şi cu atâta pasiune şi forţă.

Am fost felicitaţi şi pentru felul în care a fost realizată piesa, ceea ce ne-a făcut să ne simţim mândri de profesorul nostru coordonator, José Luis Vega Encabo.

Având în vedere cele menţionate anterior, putem concluziona că această călătorie a fost una din experienţele cele mai frumoase şi constructive ale colegiului.

Semnează:

Roxana Aldea             Ana Maria Banciu

George Băşa               Andreea Barbu

Corina Chiş                Andreea Culea

Oana Marian              Adina Şuteu

După cum se ştie, data de 20 Martie este cunoscută tuturor iubitorilor de limbă franceză, sub numele de Francofonie. Temenul a fost inventat de geograful Onesime Reclus (1837 – 1916) şi s-a referit la ansamblul populaţiei de pe cele cinci continente, care se exprimă în limba franceză. De-a lungul timpului, termenul a fost preluat şi a făcut obiectul mai multor asociaţii şi conferinţe la nivel înalt. În zilele noastre,  Francofonia este simbolul solidarităţii umane şi al schimburilor culturale, între ţările care au statut de membru francofon.

Colegiul nostru a dedicat întreaga lună martie, unor activităţi, care au pus în valoare entuziasmul şi ingeniozitatea elevilor, sub îndrumarea profesorilor  de franceză, aducând, în felul acesta un omagiu ideii de respect pentru valorile tradiţionale franţuzeşti, creând o unitate de diversităţi francofone.

Prof. Gabriela Croitoru

[nggallery id=10]

[nggallery id=11]