Admitere în clasa a IX-a

Evaluare Națională 2021

Nou – Simulare Evaluare Nationala

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Programe pentru Evaluarea Națională – aici

Nou! – Teste de antrenament pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

 

Admitere 2021-2022

Admitere liceu ANEXE – aici

Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul școlar 2021-2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 
PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI
LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ - aici

_________________________________________________________________