Ministerul Educației și Cercetării(MEC) a anunțat că programul național de protecție socială ,,Bani de liceu” va continua și în acest an școlar. 

De sprijinul financiar acordat prin intermediul acestui program pot beneficia elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit precizate mai sus. Sprijinul financiar prevăzut se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de Bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Cuantumul sprijinului financiar este de 250 de lei lunar.

Calendar:

15-25 septembrie 2020 – depunerea cererilor,

26 septembrie – 15 octombrie 2020 – efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse,

25 septembrie – 16 octombrie 2020– centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat,

17 octombrie 2020– afișarea pe internet a listei beneficiarilor,

18 – 21 octombrie – depunerea contestațiilor,

22-25 octombrie – rezolvarea contestațiilor.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. Cererea de acordare a ajutorului financiar trebuie însoțită de mai multe documente: copii după actele de identitate ale elevului și ale membrilor familiei acestuia, acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC, care suferă de o boală malignă, etc., acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei, adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”.

Ultimele anunțuri

Abonați-vă la noutățile CN Unirea

Abonați-vă la știrile și noutățile CN Unirea