Publicare conform art.33 legea 153 din 28.06.2017

Situaţia veniturilor la data de 1 martie 2019 poate fi vizualizată – aici