Precizări privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

Precizări MEN nr.39097/05.10.2018 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor 
an şcolar 2018-2019