Publicare conform art.33 legea 153 din 28.06.2017

Situaţia veniturilor la data de 27 septembrie 2018 poate fi vizualizată – aici