Burse

Vă informăm că au fost virate sume în conturile bancare după cum urmează:

  • 31 august: burse de merit, de studiu, sociale şi de performanţă pentru lunile mai-iunie
  • 3 septembrie: decontarea abonamentelor pentru elevi
  • 6 septembrie: bursă de merit suplimentară (premii), cf. Art. 3/HCL 7/26.01.2018 republicată HCL 342/28.06.2018

Vă rugăm să verificaţi şi, în cazul unor eventuale neclarităţi, să vă adresaţi serviciului contabilitate al Colegiului.