Evaluare Naţională clasa a VIII-a

Limba şi literatura română – luni 11.06.2018

Matematică – miercuri 13.06.2018 

Probele scrise la Evaluarea Naţională încep la ora 9,00.

  • Elevii vor fi prezenţi în sala de examen, în intervalul orar 8,00 – 8,30 cu actul de identitate, carnetul de elev și copie după certificatul de naștere (cei care nu au carte de identitate), pix sau stilou cu cerneală albastră, creion negru şi instrumente de desen ( pentru matematică ).
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

Repartizarea elevilor în sala de examen atât pentru proba de Limba şi literatura română, cât şi cea de Matematică poate fi vizualizată aici.