Testarea de selecţie pentru admiterea în gimnaziu

Testarea de selecție pentru admiterea în gimnaziu – sesiunea 2018

clasa a V-a – 30 locuri

clasa a VI-a – 6 locuri

clasa a VIII-a – 2 locuri

Testarea va avea loc în data de 20 iunie 2018, ora 10:00.

Candidații vor susține o singură probă scrisă, cu durata de o oră și jumătate.

Proba de verificare a cunoștințelor va consta într-un subiect combinat de limba română și matematică, din materia claselor I-IV pentru  clasa a V-a şi din materia anului precedent pentru clasele VI şi VIII, prevăzută de programele școlare în vigoare.

Pentru cei înscriși la proba de verificare la cls. a VI-a sau a VIII-a nota minimă la proba de verificare a cunoștințelor este 7 (șapte).

Înscrierile vor avea loc la Secretariatul Colegiului, în perioada 14 iunie – 19 iunie 2018, între orele 12:00 – 14:00 (exceptând zilele de weekend).

Documente necesare înscrierii:

cerere-tip (se completează la înscriere);

copie a certificatului de naștere (xerocopie), carnetul de elev;

media la purtare 10 pentru înscriere la testarea pentru cls. a VI-a sau a VIII-a

Candidații vor fi prezenți în data de 20 iunie 2018, la ora 9:30, cu carnetul de note, pix sau stilou cu cerneală albastră, creion, gumă și riglă.