Publicare conform art.33 legea 153 din 28.06.2017

Situaţia veniturilor la data de 30 martie 2018 poate fi vizualizată – aici